Tài trợ bởi vatgia.com
  • Bơm màng Wilden T4

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 2102
  • Mô tả Bơm màng Wilden...
  • Liên hệ

Wilden T4 - 38 mm (1 1/2") Plastic Pump

LƯU LƯỢNG CỰC ĐẠI 354 LPM (94 GPM)
ÁP XUẤT CỰC ĐẠI = 8.6 BAR (125 PSI)

KHOANG CHẤT LỎNG
(BUỒNG CHẤT LỎNG VÀ CÁC ĐƯỜNG ỐNG)

VẬT LIỆU

TRỌNG LƯỢNG

Polyproylene

17.5 kg (38.0 lbs)

PVDF

22.5 kg (49.0 lbs)

Teflon® PFA

23.9 kg (52.0 lbs)

VỎ NGOÀI

BỘ PHẬN

VẬT LIỆU

Center Block

Polypropylene

Air Chambers

Aluminum, Teflon®-coated Aluminum, 316 S.S.

Air Valve

Polypropylene

KHẢ NĂNG HÚT TỐI ĐA
4.9 m (16')

KÍCH THƯỚC HẠT RẮN LỚN NHẤT QUA BƠM
4.76 mm (3/16")

MÀNG BƠM

VẬT LIỆU

GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ

Buna-N®

-12.2 (+10) to +65.6 (+150) °C (F°)

Neoprene

-17.8 (+0) to +93.3 (+200) °C (F°)

Nordel®

-51.1 (-60) to +137.8 (+280) °C (F°)

Polyurethane

-12.2 (+10) to +65.6 (+150) °C (F°)

Saniflex™

-28.9 (+20) to +104.4 (+220) °C (F°)

Teflon® PTFE

+4.4 (+40) to +104.4 (+220) °C (F°)

Viton®

-40 (-40) to +176.7 (+350) °C (F°)

Wil-Flex™

-40 (-40) to +107.2 (+225) °C (F°)